Какво ново написахме

» Попълване на ОКД 5 когато самоосигуряващите се извършват повече от една дейност като такива
» Кога самоосигуряващият се може да промени вида на осигуряването си ?
» Особености при избора и декларирането на вида на осигуряване от СОЛ - 2 част
» Регистрация на самоосигуряващите се лица в ТД на НАП и избор на вида на осигуряването - 1 част
» За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно данъчната основа)
» За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно механизма на “обратно начисляване”)
» Установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски на физически лица при особени случаи
» Кога самоосигуряващите се се считат за осигурени ?
» Осигуряване на съдружници като самоосигуряващи се лица
» Кои са необходимите условия за да се счита едно лице за самоосигуряващо се и може ли НАП да ни начисли осигурителни вноски без да сме самоосигуряващи се

Изберете категория