Какво ново написахме

» Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗМДТ
» Корекции на ползван данъчен кредит за имоти
» Парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване при работа през определени дни от месеца
» За някои необмислени последствия при електронната търговия
» Продажба и наем на имоти
» Бартер (замяна) на имоти или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС
» Данъчно събитие при договорите за строителство
» Трудов договор за допълнителен труд - какво трябва да съобразят вторият работодател и работникът при сключването му ?
» Третиране за целите на ДДС на придобит при условие на финансовообвързан лизингов договор лек автомобил и “продаден” на румънска лизингова компания
» Обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ, когато работникът през това време получава и обезщетение за временна неработоспособност

Изберете категория