Какво ново написахме

» Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга или малко за правото, което е нужно да познаваме като счетоводители
» Важни моменти и грешки, които да бъдат избягвани при предоставяне на информация от платците на доходи на физически лица със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 5:Лице на трудов договор и ДУК при един и същи работодател
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 4:Когато лицето е било командировано да извършва дейността в чужбина
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 3: В случаите на преобразуване
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 2: Лице по основно и допълн. правоотношение. Не представя Служ. бележка от втория работодател
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 1: Лице по основно и допълн. правоотношение. Представя Служ. бележка от втория работодател
» Особености при подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
» Особености при подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
» Изисквания за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г. или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ?

Изберете категория